Usluge

Sve vrste geodetskih poslova

Legalizacija, legalizacija objekta, Geo-Sever, geosever, Geo-Sever, geosever

Legalizacija

Geodetski radovi i ostale usluge u postupcima legalizacije objekata

Snimanje puteva, snimanje niskogradnje, Geo-Sever, geosever

Putevi

Geodetsko obeležavanje i snimanje puteva, kanala, železnica i drugih objekata niskogradnje

Snimanje podzemnih instalacija, snimanje nadzemnih instalacija, Geo-Sever, geosever

Instalacije

Geodetsko obeležavanje i snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija

Identifikacija parcela, Geo-Sever, geosever

Indentifikacija parcela

Indentifikacija parcela sa uviđajem na terenu

Obelezavanje parcela, omedjavanje, Geo-Sever, geosever

Obeležavanje parcela

Geodetsko obeležavanje parcela-obnova granica parcele(omeđavanje)

Etažiranje, geodetski premer i obračun površina, Geo-Sever, geosever

Etažiranje

Geodetski premer i obračun površina svih vrsta

Parcelacija, preparcelacija, pracela, Geo-Sever, geosever

Parcelacija

Kompletna usluga formiranja građevinskih parcela, provođenje parcelacije i preparcelacije

Geodetski radovi za posebne potrebe, Geo-Sever, geosever

Geodetski radovi za posebne potrebe

Geodetski radovi za posebne potrebe

Uknjižba, pomoć pri uknjižbi, Geo-Sever, geosever

Uknjižba

Pravna pomoć pri uknjižbi prava svojine i drugih prava na nepokretnostima

Katastar, katastarski poslovi, Geo-Sever, geosever

Katastarski poslovi

Katastarski poslovi

Savetovanje, Geo-Sever, geosever

Savetovanje

Druga pomoć iz delokruga delatnosti

Inženjerska geodezija, Geo-Sever, geosever

Inženjerska geodezija

Geodetski radovi pri izgradnji objekata – Inženjerska geodezija

Oprema

Raspoloživa oprema firme

Trimble R4, Trimble R8, Geo-Sever, geosever

Trimble R4 i Trimble R8

GPS, GPS Rover, Leica Viva GS08, Geo-Sever, geosever

Leica Viva GNSS GS08 Plus GPS Rover

Spectra focus 8, Geo-Sever, geosever

Spectra FOCUS 8, 5"

Nivelir, nivelisanje, Leica, Geo-Sever, geosever

Nivelir Leica

Dron DJI Phantom 4, Geo-Sever, geosever

Dron DJI Phantom 4

Mika Sense rededge kamera, Geo-Sever, geosever

Mika Sense kamera Rededge, 5 kanala

Projekti

Najvažniji projekti do sada

 • Projekat Sombor-Bezdan 2019, Geo-Sever, geosever

  2019

  Geodetski poslovi pri proširenju i rekonstrukciji puta Sombor-Bezdan

  Snimanje nultog stanja saobraćajnice, kolčenje saobraćajnice, snimanje habajućeg sloja asfalta, snimanje završnog sloja asfalta, računanje kubatura, ...

 • Projekat Lidl prodavnice u Somboru 2017-2018, Geo-Sever, geosever

  2017-2018

  Geodetski poslovi pri izgradnji Lidl prodavnice u Somboru

  Sve vrste geodetskih poslova pre, u toku i posle izgradnje objekta

 • Projekat izgradnje Capitol Park Sombor, Geo-Sever, geosever

  2017-2018

  Geodetski poslovi pri izgradnji Capitol Park Sombor

  Sve vrste geodetskih poslova pre, u toku i posle izgradnje objekta

 • Projekat izrade plana sadnje lešnika, Geo-Sever, geosever

  2016

  Agriser plantaža lešnika

  Izrada plana sadnje lešnika (700 ha), obeležavanje sadnica za sadnju, kolčenje i snimanje sistema za navodnjavanje, svi inženjerski poslovi vezani za infrastrukturu

 • Projekat plantaže jabuka, izrada projekta sadnje, Geo-Sever, geosever

  2015

  Plantaža jabuka

  Izrada projekta sadnje, kolčenje protivgradne mreže sistema za navodnjavanje jezera od 3 ha

 • Sarađujte
  sa
  nama!

Naš timMladen Brujić

Mladen Brujić

mladen@geosever.rs

Miroslav Brujić

Miroslav Brujić

miroslav@geosever.rs

Slavica Brujić

slavica@geosever.rs

Jagoda Kočić

jagoda@geosever.rs

Miloš Stanković

Miloš Stanković

milos@geosever.rs

Ivan

Ivan Janković

ivan@geosever.rs

Siniša

Siniša Novosad

sinisa@geosever.rs

Otašević

Milomir Otašević

milomir@geosever.rs